Spridningen av hiv/aids kan stoppas

I juni månad för 30 år sedan uppdagades och utbröt en förskräcklig epidemi. Senare fick den namnet hiv/aids.

Vi vet att många miljoner människor har dött en för tidig död, förorsakad av hiv/aids. Men - och det är idag efter 30 år - det angelägna: Det finns hopp!

Fem miljoner människor beräknas ha räddats till fortsatt liv tack vare medicinering. Självfallet gäller i allra högsta grad också fortsättningsvis att information och upplysning måste spridas. Säker sex, eller ingen sex, det är alternativen. Det handlar också om att stärka självkänslan och respekten människor emellan. Allt för ofta och i många traditioner har inte flickor/kvinnor den självklara rätten att bestämma över sin egen sexualitet och sin sexdebut.

Idag är medicinering möjlig, men dessvärre långt ifrån alltid tillgänglig för de som testats hiv-positiva och drabbas av aids.

Vi vet att medicineringen - som den fungerar idag - måste fortgå livet ut. Om många tar eller får tillgång till medicinerna så kommer detta att fungera som vaccinering.

Det gäller nu att rika länder inte skär ner eller tar bort sina satsningar på bromsmediciner. Det finns dessvärre sådana tendenser och beslut i flera länder.

Europaparlamentet bör se hiv/aids-bekämpningen som ett prioriterat område och kartlägga hur EU-länder agerar framöver.
Publicerat den 24 juni 2011